Taekwondo

Hvem er vi?
Taekwondo har en lang historie, da den kan dateres helt tilbage til De Tre Kongedømmers periode i Korea, til et vægmaleri fra kongeriget Koguryo, der kan dateres til et sted mellem 3 e.v.t. - 427 e.v.t.. Men det var først efter den japanske invasion og besættelse af Korea (1910-1945), hvor der opstod en fusion af nye og gamle teknikker og stilarter. Efter 2. verdenskrig samlede en gruppe stormestre sig, med det formål at genoplive den oprindelige stilart (Tae Kyon). Deres viden samlede de til et system, som de kaldte Taekwondo.


Taekwondo er bygget op af de koreanske stavelsesblokke/tegn: 태 (tae), som betyder spark, 권 (kwon), som betyder slag, og 도 (do), som betyder system eller kunsten. Her konkurreres der til dels i kamp (kyorugi) og teknik (poomsae).


Men Taekwondo er ikke kun det at sparke og slå, for de åndelige værdier spiller en endnu vigtigere rolle, da disse værdier kan klassificeres som fundamentet for al teknik- og kampkunst. Taekwondo´s horizont ligger altså meget højere oppe end ordene Tae og Kwon gengiver ved den første gennemtanke. Taekwondo indebærer disciplin, selvbeherskelse, selvrespekt, selvtillid og ikke mindst respekten for sine medmennesker. For en Taekwondo-udøver handler Taekwondo om en livsstil i harmoni med naturen, dens kræfter og værdier. Disse værdier bliver fundamentet for den enkelte udøvers kunnen såvel mentalt som fysisk. Det er ånden i Taekwondo, der reflekterer den enkelte udøvers kunnen.


Man kan beskrive denne filosofi ud fra to værdigrundlag; det praktiske- og det ideologiske værdigrundlag, hvor det praktiske omhandler de bevægelsesmæssige principper, som udgør teknikkerne, samt de bevægelser, der udføres i hver enkelt teknik. Det ideologiske værdigrundlag kan således beskrives ud fra tre grundværdier; de tekniske grundværdier (Musul | 무술), den kampkunstneriske grundværdi (Muye | 무예) og de filosofiske grundværdier (Mudo | 무도). Musul bygger på det praktiske aspekt af træningen, dvs. selve teknikken og dens anvendelse, hvor Muye har fokus på det at opnå harmoni og balance mellem krop og sind, en forening af krop og sind som bliver udtrykt gennem handling. Mudo betyder kamp-/den krigeriske kunst/vej. Derudover spiller idéen om Yin og Yang også ind i Taekwondo, hvis symbol bl.a. optræder både i taegeuk-symbolet, samt det sydkoreanske flag. Taekwondo kan altså i denne sammenhæng beskrives som en form for livsfilosofi, og kan betegne en måde at se på livet. 


Hvis man ikke er i stand til at gennemskue filosofien af hver teknisk handling eller mønster, så er man ikke nået til den grad af modenhed der er kendetegnet for det bestemte niveau for ens udvikling inden for Taekwondo. Udvikling består i at kunne tilegne sig de mennesklige normer via Taekwondo-træning. Udvikling er ikke blot at kunne sparke højere op, hurtigere eller kraftigere, uden at kende til at begå sig anstændigt blandt sine medmennekser. Hvis ens personlighed ikke omformer sig konstant i retning af de mest menneskelige værdier, mens man benytter sig af disse sparke- og slagteknikker, kender man intet til Taekwondo. Man er blot en dygtig teknikker.


Taekwondo indebærer disciplin, selvbeherskelse, selvrespekt, selvtillid og ikke mindst respekten for sit medmenneske. Når man bestræber sig efter disse normer, er det nødvendigt, at man få kendskab til Yin (de negative) og Yang (de positive) principperne, som symboliserer modsætninger i udviklingen af kosmos og livet. Yin og Yang udfordrer hinanden ved at dreje rundt om hinanden og på denne måde er de bevis på dynamikken i livet.


Er taekwondo så farligt? Nej. Den daglige træning giver både større smidighed, styrke og hurtighed. Ved konkurrencer, som er frivillige, forebygges skader igennem regler og udstyr, og i forhold til andre kontaktidrætter (fodbold, håndbold mv.) er der meget få skader i Taekwondo.


Historien om Taekwondo